Search

Primary tabs

Show search hints

Search results

  1. Mirë se vini në seksionin shqip të BetterEvaluation!

    Language Landing Page

    Si mund të gjeni një informacion të vlefshëm rreth vlerësimit për të mbështetur punën tuaj në Shqipëri?  Më poshtë po ju paraqesim disa nga format e bashkëpunimit ndërmjet BetterEvaluation dhe Shoqërisë Shqiptare të Vlerësimit të Programit.

    Also Available In: English