BetterEvaluation lists events as a service to the evaluation community.
We do not officially endorse these events unless they are noted as a BetterEvaluation event.
This event has concluded. Click here here to view upcoming events.

XI Konferencja Ewaluacyjna 'Ewaluacja polityki spójności 'rezultaty, wyzwania. rozwiązania (Kraków, Polska)

Also Available In: English

Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna to inicjatywa poświęcona budowie potencjału ewaluacyjnego w Polsce. Organizowana cyklicznie od 2005 r. niezmiennie przyciąga liczne grono uznanych ekspertów w dziedzinie
ewaluacji oraz dyscyplin pokrewnych.

Poland
28th September, 2015 to 29th September, 2015
Event City: 
Krakow
Event cost: 
Paid
Event type: 
Conference

Stanowi również forum do wymiany doświadczeń i integruje międzynarodowe środowisko naukowców, ewaluatorów
czy administracji. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 27-29 września 2015 w Krakowie. Wydarzenie będzie skupiać się na trzech głównych obszarach tematycznych: ewaluacji ex post polityki spójności, rozwoju metodologii
oraz kwestii związanych z działaniami mającymi na celu profesjonalizację zawodu ewaluatora. W ramach paneli metodologicznych uczestnicy będą mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę w następujących tematach:

  • behawioralnych analiz polityk publicznych
  • big data – pracy z dużymi bazami danych
  • wizualizacji i skutecznemu rozpowszechnianiu wyników ewaluacji.
A special thanks to this page's contributors
Event Suggested By